Not available for borrowing.

( 0 / 0 unit )

Loan Duration (day): 7
Rahsia Keagungan Al-Qur’an Dan Al-Qira’at

by Mahsor Yahya

Publisher - Dewan Bahasa dan Pustaka

Category - General Academics

Rahsia Keagungan al-Qur’an dan al-Qira’at merupakan sebuah buku yang boleh dijadikan panduan kepada para pembaca untuk mengenal dan memahami rahsia kandungan al-Qur’an. Secara khusus buku ini membincangkan pengertian al- us buku ini membincangkan pengertian al-Qur’an dan al-Qira’at, sejarah pengumpulan dan penulisan al-Qur’an, sejarah perkembangan al-Qira’at, penurunan al-Qur’an dengan tujuh ahruf, kesan al-Qira’at terhadap hukum fiqh dan sejarah qurra’. Selain itu, buku ini juga mengemukakan panduan menghafaz al-Qur’an dan kaedah hafazan yang berkesan kepada para penghafaz al-Qur’an di tanah air. Penulis buku ini, Dr. Mahsor Yahya ialah Pegawai Dakwah dan Latihan di Yayasan Islam Kelantan, dan merupakan mantan Pengetua Maahad Tahfiz al-Qur’an dan al-Qira’at dalam pengajaran dan pembelajaran tahfiz al-Qur’an. Buku ini merupakan salah sebuah buku yang dihasilkan melalui program kerjasama penerbitan antara Dewan Bahasa dan Pustaka dengan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan (JAHEAIK).

Please login to borrow the book.